Home » Terapie » Sport na wózku inwalidzkim

Sport na wózku inwalidzkim

W obecnych czasach niepełnosprawni mają coraz większy dostęp do wszystkich dziedzin życia.

Coraz bardziej popularne staje się uprawianie sportu na wózkach inwalidzkich. Okazuje się, że bycie niepełnosprawnym nie zamyka drogi do sportowej kariery, wprost przeciwnie. Wózek inwalidzki nie jest balastem skazującym człowieka na odosobnienie.

Osoby niepełnosprawne mogą podjąć się uprawiania takich sportów jak szermierka, koszykówka, tenis, pięciobój a nawet wyścigi samochodowe (w specjalnie do tego przygotowanych pojazdach). Istnieje wiele sportowych wózków inwalidzkich, które są dostosowane do wymagań poszczególnych sportów. Wózek inwalidzki może być także „pojazdem” wyścigowym i stanowić integralny element sportów lekkoatletycznych. Ponadto coraz bardziej popularne stają się paraolimpiady skierowane do ludzi niepełnosprawnych. Uprawianie sportu przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich ma wiele zalet.

Z jednej strony sport kształtuje samodzielność, większą sprawność ruchową i precyzję panowania nad wózkiem. Ale z drugiej, nie mniej ważnej, sport pozwala niepełnosprawnym znaleźć hobby, które daje im poczucie wspólnoty i sensu działania. Sport dla ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich jest elementem psychoterapii i przedmiotem badań wielu specjalistycznych instytutów. Istnieje również wiele fundacji zajmujących się rozpowszechnianiem wszelkich form aktywności dla tych osób, które tego bardzo potrzebują. Sport jest dla niepełnosprawnych rozrywką, ale co istotniejsze, ważnym elementem rehabilitacji.

Podobne wpisy