Home » Terapie » Rehabilitacja = kinezyterapia + fizykoterapia + masaż

Rehabilitacja = kinezyterapia + fizykoterapia + masaż

Nasza placówka zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją, w tym kręgosłupa oraz terapią manualną. Główna siedziba znajduje się w samym centrum Krakowa. Niewątpliwie wszystkich Pacjentów zadowoli fakt, że podpisaliśmy niedawno umowę z NFZ. Dzięki temu wszystkie zabiegi oraz badania będą odpowiednio tańsze.

Nasz doświadczony personel medyczny zajmuje się, na co dzień rehabilitacją. Mówiąc „rehabilitacja” mamy na myśli tutaj zarówno masaż, jak i fizykoterapię oraz kinezyterapię. Kinezyterapia to ogólne pojęcie, które dotyczące leczenia ruchem. Wszystkie zabiegi tu zawarte mają charakter gimnastyczny, a zarazem leczniczy. Jak wiemy, ruch oddziałuje na wszystkie narządy naszego organizmu, zarówno tanki miękkie, mięśnie, kości, stawy etc. W przypadku jakiegokolwiek upośledzenia sprawności fizycznej, zarówno wynikającej ze schorzeń przewlekłych jak i wypadków kinezyterapia wydaje się najlepszą formą leczenia. Jest to swojego rodzaju podstawa każdej rehabilitacji leczniczej, która usprawnia narządy Pacjenta i pomaga powrócić mu do sprawności fizycznej.

Kolejnym elementem rehabilitacji jest fizykoterapia. Fizykoterapia polega na leczeniu z uczestnictwem czynników przyrody – czynniki termiczne, promieniowanie słoneczne oraz czynniki fizyczne wytworzone przez urządzenia. Czasami do fizykoterapii zalicza się też leczenie uzdrowiskowe. W rehabilitacji stosowany jest również masaż, którego celem jest poprawa kondycji tkanek oraz złagodzenie bólu. Najpopularniejszym rodzajem masażu jest masaż klasyczny.

Unia Europejska uznaje, że rehabilitacja to metody leczenia osób niepełnosprawnych. Nieco trudniej zdefiniować samą niepełnosprawność, gdyż każdy kraj przyjmuje własne znaczenie. Oznacza to, że w jednym kraju może być łatwiej uzyskać status osoby niepełnosprawnej, aniżeli w innym. Jest to niezwykle ważne, jeżeli mamy zamiar leczyć się poza granicami Polski. Niepełnosprawność, jako status przydaje się w przypadku rehabilitacji społecznej, zawodowej, skorzystania z pomocy opieki medycznej, a także podczas zatrudnienia i edukacji. Pamiętajmy, że niepełnosprawność nie jest zawsze wynikiem choroby bądź urazu. Unijna definicja wyróżnia dwa modele: powszechny – medyczny oraz społeczny.

Na rehabilitacje kręgosłupa składa się wiele czynników. Słowo te, mimo iż wydaje się proste w rozumieniu, jest ciężkie do przetłumaczenia tym, którzy nie znają się na naukach społecznych i medycynie. Rehabilitacja, a w tym niepełnosprawność obejmują, bowiem swoim znaczeniem wiele nauk, z której każda z nich inaczej je definiuje.

RST Rehabilitacja

O zaletach i wadach rehabilitacji prywatnej i na NFZ przeczytasz tutaj.
Więcej na temat samej rehabilitacji – zobacz ten wpis.

Podobne wpisy